ΤΡΙΑ ΣΥΝ Λογιστικά - Φορολογικά - Λογισμικό Η/Υ

 

EUROPLUS FOR WINDOWS (WINPLUS)


Λογιστική & Εμπορική διαχείρηση για εμπορικές και βιομηχανικές εταιρίες με βιβλία Β' & Γ' Κατηγορίας. Πλήρως παραμετροποιημένο, παραθυρικό, αφοπλιστικά απλό στη χρήση.
Από τα πιό αξιόλογα και ποιοτικά προγράμματα που κυκλοφορούν στην Ελληνική αγορά.
Παρακολουθεί Αποθήκη-ες, Πελάτες, Προμηθευτές, Τιμολόγηση, Παραγγελιοληψία Πελατών/Προμηθευτών, Βιβλίο Παγίων, Αξιόγραφα. Τηρεί πλήρη λογιστικά βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας βάσει των τρεχόντων διατάξεων του Κώδικα Βιβλίων & Στοιχείων.
Πλήρης χρηματοοικονομικός έλεγχος, λεπτομερής παρακολούθηση αξιογράφων (επιταγές-γραμμάτια). On-line ενημέρωση όλων των αρχείων (λογιστικής-αποθήκης κλπ) με την καταχώρηση κάθε μορφής παραστατικού, αποφεύγοντας τις πολύπλοκες διαδικασίες - "γέφυρες" - για την ενημέρωση των αρχείων Γεν.Λογ/κής. Λεπτομερείς στατιστικές πληροφορίες με δυνατότητα προεπισκόπησης (preview) και εκτύπωσης σε χαρτί Α4 καθώς και εξαγωγής σε Excel, PDF, ASCII κλπ.

Πλήρες κύκλωμα MYDATA και Αποστολή Παρ/κών σε Πραγματικό Χρόνο (Real Time).


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ WINPLUS:


- Κοστολόγηση Παραγωγής μέσω Συνταγολογίων
- Κοστολόγηση Εισαγωγών
- Ειδική Παραγγελιοληψία για Ρούχα & συναφή είδη (παρακολούθηση ανά οδηγό/χρώμα/μέγεθος)
- Αναλυτική Λογιστική


EUROPAY FOR WINDOWS (WINPAY)


Πρόγραμμα Μισθοδοσίας πλήρως παραμετροποιημένο & σύμφωνο με τις τρέχουσες διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων & Στοιχείων. Ιδιαίτερα εύχρηστο. Γέφυρα αυτόματης ενημέρωσης Λογ.Αρθρου στην εφαρμογή Winplus.

 

     
'Ολα τα σήματα κατατεθέντα και τα πνευματικά δικαιώματα που φαίνονται στην συγκεκριμένη σελίδα είναι υπό την κυριότητα των αντίστοιχων ιδιοκτητών.
Copyright ©2022"Threeplus Partnership ". All rights reserved.