ΤΡΙΑ ΣΥΝ Λογιστικά - Φορολογικά - Λογισμικό Η/Υ


-

Προετοιμασία πελάτη για την υποδοχή και λειτουργία της μηχανογραφικής εφαρμογής. Υπόδειξη κωδικοποίησης αρχείων. Εκπαίδευση στις εγκαταστάσεις του πελάτη. Ελεγχος προσαρμογής.

 

 

-

Διαρκής υποστήριξη Software μέσω τηλεφώνου & Internet (Remote Support). Ανανέωση προγραμμάτων και αυτόματα από την εφαρμογή (Automatic Internet Download). Ανταπόκριση σε ειδικές εφαρμογές και απαιτήσεις πελατών (tailor made).

 

 

-

Διαρκής ενημέρωση πελατών στις μηχανογραφικές εξελίξεις που τους αφορούν. Σεμιναριακή εκπαίδευση. Επιδοτήσεις.

     
'Ολα τα σήματα κατατεθέντα και τα πνευματικά δικαιώματα που φαίνονται στην συγκεκριμένη σελίδα είναι υπό την κυριότητα των αντίστοιχων ιδιοκτητών.
Copyright ©2022"Threeplus Partnership ". All rights reserved.